REZERWACJA MIEJSC
Aby dokonać rezerwacji miejsca w wybranej imprezie wypełnij poniższy formularz (forma Umowy – Zgłoszenia wraz z Warunkami Uczestnictwa równoważna z formą pisemną). Dane pozostałych Uczestników (jeśli zgłaszasz więcej osób) możesz wpisać w uwagach.

Warunki płatności
Po otrzymaniu maila z potwierdzeniem rezerwacji (nie wcześniej!!!) należy, w terminie 7 dni, wpłacić zaliczkę w wysokości 150 zł/osobę na konto:

P.T.U Wiking, Grzegorz Piłat, Bydgoszcz –
mBank S.A.,
nr konta 89 1140 2004 0000 3802 7884 4754
z dopiskiem: „(nazwisko imię Uczestnika/ów i termin imprezy)”
Pozostała należność płatna na miejscu zbiórki gotówką.

REZERWACJA MIEJSC (spływy zorganizowane tygodniowe)

Brda Rodzinna


  Wybierz termin

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy

  Data urodzenia

  Adres: ulica, nr, kod, miasto

  Liczba Uczestników

  Dane dodatkowych Uczestników, Rezerwacja domków, wypożyczenie namiotu, uwagi itp

  Wysyłając ten formularz, oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Warunkami Uczestnictwa , informacji dodatkowych oraz materiałów reklamowych, które stanowią integralną cześć Umowy - Zgłoszenia i akceptuję je. Jednocześnie zapewniam, że podane informacje są zgodne z prawdą.)


  Brda Studencka


   Wybierz termin

   Imię i nazwisko (wymagane)

   Adres email (wymagane)

   Telefon kontaktowy

   Data urodzenia

   Adres: ulica, nr, kod, miasto

   Liczba Uczestników

   Dane dodatkowych Uczestników, Rezerwacja domków, wypożyczenie namiotu, uwagi itp

   Wysyłając ten formularz, oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Warunkami Uczestnictwa , informacji dodatkowych oraz materiałów reklamowych, które stanowią integralną cześć Umowy - Zgłoszenia i akceptuję je. Jednocześnie zapewniam, że podane informacje są zgodne z prawdą.)


   Kajakiem nad Morze


    Wybierz termin

    Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Telefon kontaktowy

    Data urodzenia

    Adres: ulica, nr, kod, miasto

    Liczba Uczestników

    Dane dodatkowych Uczestników, Rezerwacja domków, wypożyczenie namiotu, uwagi itp

    Wysyłając ten formularz, oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Warunkami Uczestnictwa , informacji dodatkowych oraz materiałów reklamowych, które stanowią integralną cześć Umowy - Zgłoszenia i akceptuję je. Jednocześnie zapewniam, że podane informacje są zgodne z prawdą.)


    Czarna Hańcza i Krutynia


     Wybierz termin

     Imię i nazwisko (wymagane)

     Adres email (wymagane)

     Telefon kontaktowy

     Data urodzenia

     Adres: ulica, nr, kod, miasto

     Liczba Uczestników

     Dane dodatkowych Uczestników, Rezerwacja domków, wypożyczenie namiotu, uwagi itp

     Wysyłając ten formularz, oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Warunkami Uczestnictwa , informacji dodatkowych oraz materiałów reklamowych, które stanowią integralną cześć Umowy - Zgłoszenia i akceptuję je. Jednocześnie zapewniam, że podane informacje są zgodne z prawdą.)


     Oferty specjalne


      Wybierz termin

      Imię i nazwisko (wymagane)

      Adres email (wymagane)

      Telefon kontaktowy

      Data urodzenia

      Adres: ulica, nr, kod, miasto

      Liczba Uczestników

      Dane dodatkowych Uczestników, Rezerwacja domków, wypożyczenie namiotu, uwagi itp

      Wysyłając ten formularz, oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Warunkami Uczestnictwa , informacji dodatkowych oraz materiałów reklamowych, które stanowią integralną cześć Umowy - Zgłoszenia i akceptuję je. Jednocześnie zapewniam, że podane informacje są zgodne z prawdą.)