REZERWACJA MIEJSC
Aby dokonać rezerwacji miejsca w wybranej imprezie wypełnij poniższy formularz (forma Umowy – Zgłoszenia wraz z Warunkami Uczestnictwa równoważna z formą pisemną). Dane pozostałych Uczestników (jeśli zgłaszasz więcej osób) możesz wpisać w uwagach.

Warunki płatności
Po otrzymaniu maila z potwierdzeniem rezerwacji (nie wcześniej!!!) należy, w terminie 7 dni, wpłacić zaliczkę w wysokości 60 zł/osobę na konto:

P.T.U Wiking, Grzegorz Piłat, Bydgoszcz – 
mBank S.A.,
nr konta 89 1140 2004 0000 3802 7884 4754
z dopiskiem: „(nazwisko imię Uczestnika/ów i termin imprezy)”
Pozostała należność płatna na miejscu zbiórki gotówką.

REZERWACJA MIEJSC (spływy zorganizowane weekendowe)

Weekendy: Brda, Zbrzyca, Słupia


  Wybierz termin

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy

  Data urodzenia

  Adres: ulica, nr, kod, miasto

  Liczba Uczestników

  Dane dodatkowych Uczestników, Rezerwacja domków, wypożyczenie namiotu, uwagi itp

  Wysyłając ten formularz, oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Warunkami Uczestnictwa , informacji dodatkowych oraz materiałów reklamowych, które stanowią integralną cześć Umowy - Zgłoszenia i akceptuję je. Jednocześnie zapewniam, że podane informacje są zgodne z prawdą.)